Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Handhaver toezicht en veiligheid: wat houdt het in?

Handhaver toezicht en veiligheid: wat houdt het in?

In dit artikel gaan we dieper in op de functie van handhaver toezicht en veiligheid. Wat zijn de verantwoordelijkheden, taken en capaciteiten die van toepassing zijn bij deze functie? En hoe ziet het leertraject eruit om handhaver toezicht en veiligheid te kunnen worden? Hieronder leggen we het uit.

Wilt u meer weten over gedragsvaardigheden? Bekijk ook onze training Gedragsvaardigheden voor boa’s.

Werkgebied is provincies en gemeenten

Als handhaver toezicht en veiligheid word je meestal door provincies en gemeentes ingeschakeld om de openbare orde te handhaven. Het gaat hierbij voornamelijk om openbare ruimtes in de stad (pleinen, winkelcentra, woonwijken). Op deze plaatsen is het vaak druk en is het de bedoeling dat je als handhaver een oogje in het zeil houdt.

Verantwoordelijkheden

De grootste verantwoordelijkheid van een handhaver toezicht en veiligheid is in te grijpen wanneer er strafbare feiten gepleegd worden door burgers in een openbare ruimte. Afhankelijk waar je als handhaver wordt ingezet door de gemeente of provincie, kunnen de strafbare feiten zich op verschillende terreinen plaatsvinden. Zo kan het gaan om geluidsoverlast, parkeerovertredingen of geweld. In sommige gevallen sancties zelfs vereist, bijvoorbeeld in het geven van boetes.

Takenpakket van handhaver toezicht en veiligheid

Het werk van een handhaver toezicht en veiligheid zal voornamelijk buiten plaatsvinden. Als handhaver val je op door het uniform wat je draagt. Indien er regels worden overtreden, dan is het zaak om snel en handelend op te treden om escalatie te voorkomen. Afhankelijk van de soort overtreding zul je mensen boetes moeten geven of staande houden.

Voorbeelden van regels die worden overtreden in publieke ruimtes zijn: wildplassen, minderjarigen die alcohol drinken op straat en agressief gedrag. Naast het handhaven van de orde wordt van een handhaver toezicht en veiligheid verder verwacht dat hij of zijn een voorbeeldfunctie heeft. Als handhaver ben je eigenlijk het uithangbord van de gemeente of provincie.

Taken die niet onder het officiële takenpakket vallen, maar wel degelijk belangrijk zijn bij de uitoefening van dit beroep zijn ook burgers vriendelijk te woord staan als zij iets vragen.

Omgang met mensen

Uiteraard is het enorm belangrijk dat een handhaver sociaal is ingesteld. Als publieke handhaver moet je goed om kunnen gaan met verschillende soorten mensen. Je blijft altijd correct in de benadering van iedereen en gaat in gesprek op een normale en beleefde toon. Verder is het van belang om in elke situatie het hoofd koel te houden, ongeacht de gesprekspartner. Lees meer over de omgang met cultuurverschillen door publieke handhavers.

Opleidingstraject

De opleiding voor handhaving toezicht en veiligheid duurt 1 jaar. Tijdens deze opleiding wordt er zowel aandacht gevestigd op de praktijk als de theorie. Bovendien is het mogelijk om praktijkgerichte stages te lopen bij de politie.

Wat zijn de eisen?

Allereerst moet je minimaal 16 jaar oud zijn om de opleiding te volgen, de Nederlandse nationaliteit hebben en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit hebben. Daarnaast moet je uiteraard fysiek en geestelijk gezond zijn en in goede conditie verkeren.

Het is mogelijk om na de opleiding voor handhaver toezicht en veiligheid door te stromen naar de politieacademie. Vaak kun je in het eerste jaar hiervan vrijstellingen krijgen.

Conclusie

De functie als handhaver is met name gericht op het houden van orde in openbare ruimtes (vaak in steden). Hoewel er tegenwoordig steeds meer van publieke handhavers wordt gevraagd, is dat juist een uitdaging. Het betekent dat publieke handhavers hard nodig zijn in een harder wordende maatschappij. Het leertraject is 2 jaar waarbij zowel theorie als praktijkoefening aan bod komt.

Wil je meer weten over het opleidingstraject en (extra) trainingen voor publieke handhavers? Neem dan contact met ons op!