Ga naar de inhoud
Home » Trainingen » Gedragsvaardigheden voor boa’s

Gedragsvaardigheden voor boa’s

Als boa breng je regelmatig een boodschap die niet als positief wordt ervaren. Hoe zorg je er dan voor dat je het respect krijgt van de aangesprokene, je overkomt als een servicegerichte vertegenwoordiger van jouw organisatie én de boodschap toch duidelijk en geloofwaardig wordt ontvangen? Effectieve communicatie kan vervelende situaties voorkomen en ruimte scheppen voor gedragsverandering.

Waarom de training gedragsvaardigheden voor boa’s?

Communicatie met burgers en bedrijven stelt in onze mondige samenleving hoge eisen aan communicatieve vaardigheden. Als vertegenwoordiger van een organisatie ben je het visitekaartje, dus servicegericht, integer en geloofwaardig. Tegelijk is het vaak het doel een gedragsverandering teweeg te brengen bij degene waar contact mee is. De training gedragsvaardigheden voor boa’s* biedt alle kennis over effectieve communicatie die nodig is om in normale omstandigheden vervelende situaties te voorkomen en doelen te bereiken.

* Deze training is bedoeld voor boa’s die al in het bezit zijn van een getuigschrift of van plan zijn dit te gaan halen. Lees meer over het volgen van een basisopleiding voor boa’s.

Inhoud van de training

De training gedragsvaardigheden voor boa’s is geschikt voor boa’s uit alle domeinen die in het bezit zijn van een getuigschrift. De training duurt drie dagen en bestaat uit vier stappen:

  • Verwerven van inzicht in hóe communicatie tussen mensen eigenlijk werkt inclusief de verschillende (onbewust meespelende) persoonlijke waarden en overtuigingen.
  • Verwerven van kennis over de eigen wijze van communiceren en het effect daarvan op anderen en jouw eigen welzijn.
  • Theorie en oefening om de eigen wijze van communiceren af te stemmen op de gesprekspartner en het te bereiken doel.
  • Toepassing van de verworven inzichten en technieken in casussen, waar nodig met inzet van acteurs.

Afhankelijk van de samenstelling van de groep cursisten kunnen specifieke onderwerpen worden uitgediept.

De trainers

Wij hechten zeer aan de inzet van trainers die zélf ervaring hebben met toezicht én wij stellen hoge eisen aan het trainersniveau. Wij werken met professionele trainers die goed in staat zijn een koppeling te leggen tussen de basistheorie en de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Afhankelijk van de groepsgrootte staan één of twee trainers voor de groep.

Meer weten over de training Gedragsvaardigheden voor boa’s?