Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Omgaan met cultuurverschillen: kan het beter?

Omgaan met cultuurverschillen: kan het beter?

Omgaan met cultuurverschillen

De multiculturele samenleving is al een tijd een feit. Verschillende culturen hebben zich een plaats verworven in de samenleving en integreren in de maatschappij, de ene al wat geruislozer dan de andere. Voor sommigen kan deze smeltkroes van culturen een verrijking zijn, anderen boezemt het dan weer angst in. Hieronder gaan we in hoe men in het algemeen en publieke handhavers specifiek, zouden moeten omgaan met cultuurverschillen.

Op welke gebieden bestaan de verschillen? En hoe kun je hier het beste mee omgaan?

Bekijk ook onze speciale training ‘Samen werken.

Ga naar trainingen

Waar gaat het om bij cultuurverschillen?

Het begrip ‘cultuur’ wordt de laatste tijd nog weleens uit zijn verband gerukt. Het is namelijk op heel veel manieren te interpreteren. Met cultuurverschillen worden vaak andere sociale gebruiken, godsdiensten en rituelen in het straatbeeld aangestipt. Maar de wortels van deze verschillen liggen dieper: dit begint al bij de opvoeding en normen en waarden van de verschillende culturen.

Culturele diversiteit en generatiekloven

De culturele diversiteit van de huidige samenleving vereist een voortdurende vorming van de publieke handhaver. Soms botsen de verworvenheden in de seculiere, verlichte maatschappij met de traditionele waarden van bepaalde bevolkingsgroepen. Zij raken de kluts kwijt in de, in hun ogen steeds losbandiger wordende, omgeving.

Naast deze conflicten zijn er ook conflicten tussen verschillende generaties van eenzelfde cultuur. Een bemiddelaar van de betreffende bevolkingsgroep die de publieke handhavers bijstaat, kan hier soelaas bieden. Deze vertegenwoordigers worden liefst gerekruteerd in verschillende leeftijdscategorieën.

Omgaan met cultuurverschillen voor publieke handhavers

Velen culturen worden of verkeerd geïnterpreteerd, of als bedreigend ervaren, zodat er beroep wordt gedaan op publieke handhavers om te bemiddelen in deze zaken. Het goed omgaan met cultuurverschillen staat hierbij dus centraal. Maar welke handvaten hebben de publieke handhavers?

Werken in de luwte

Als bepaalde conflicten uit de hand lopen en een team roept versterking op, kan dat werken als een rode lap op een stier. Al gauw kan een te grote ordemacht provocatief werken. Er zijn altijd individuen met een verborgen agenda die garen spinnen bij zulke situaties. Terecht worden deze individuen dan ook met argusogen door de handhavers gevolgd.

Al te vaak is gebleken dat het oppakken van deze individuen leidt tot regelrechte veldslagen met de publieke handhaving. In plaats van deze individuele ordeverstoorders met groot vertoon op te pakken, liefst met een batterij camera’s en journalisten op de achtergrond, kan discretie hier een toverwoord zijn.

Minder blauw op straat?

Sommige culturen klitten samen en vormen enclaves in een stad. Deze hermetische groepen zijn minder snel geneigd zich aan te passen en houden vast aan hun eigen identiteit. Het gevaar bestaat dat er bij een conflict al snel een wij-zij sfeer ontstaat.

Voor de betreffende leden van die bepaalde culturen vertegenwoordigen de publieke handhavers ook ‘de anderen’. Hier kan een open debat over de cultuurverschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen meer soelaas bieden, dan een eenzijdig optreden van publieke handhavers.

Multiculturele werving van publieke handhavers

Om te bemiddelen in conflicten moeten publieke handhavers op de hoogte zijn van de verschillende culturele achtergronden. Een eenzijdige aanpak kan al gauw leiden tot een sfeer van discriminatie en racisme.

Het is voor de publieke handhavers dan ook niet evident om telkens met een passend antwoord te komen. Per slot van rekening hebben ook deze mensen hun eigen culturele achtergrond, terwijl ze toch hun taak in alle objectiviteit moeten vervullen.

Het zou daarom een goede zaak zijn om meer vertegenwoordigers van verschillende culturen een loopbaan aan te bieden bij de publieke handhaving. Een gemengd team dat bij ieder conflict gaat bemiddelen heeft zodoende meer kans om de gemoederen te kunnen bedaren.

Respect voor publieke handhavers

Er wordt veel gevergd van de publieke handhavers vandaag. Zoals bij iedere heterogene groep zitten daar uiteenlopende persoonlijkheden bij. Helaas kent ook iedere groep zijn ontsporingen, maar we mogen aannemen dat deze de spreekwoordelijke uitzondering op de regel vormen.

Het natuurlijke respect dat een publieke handhaver pakweg twintig jaar geleden genoot, bestaat vandaag niet meer. Wie vandaag echter opteert voor een baan bij de publieke handhaving, verdient op een andere manier respect.

Wie is vandaag nog gemotiveerd om elke dag te willen optreden in conflicten en wilt zodoende een brug vormen tussen al die verschillende culturen? Toch zijn ze iedere dag op post. Alleen al daarvoor verdienen ze zeker een gepaste bejegening.

Campagnes voor omgaan met cultuurverschillen

Een landelijke campagne gericht op de publieke bewustwording van de lastige taak die publieke handhavers hebben bij het omgaan met cultuurverschillen zou bij kunnen dragen aan het respect voor hen.

Er is een training ontwikkeld samen werken in verschillende handhavingsculturen. Dit is een driedaagse training met een hoog rendement voor de organisatie én de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De training is zeer geschikt om samenwerkings- of veranderspanningen te voorkomen, weg te nemen of de ontwikkeling van de samenwerking zélf te versnellen.