Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Workshop over nudging bij public controlling

Workshop over nudging bij public controlling

Handhavingsacademie Nederland heeft een workshop georganiseerd over de toepassingsmogelijkheden van nudging bij public controlling tijdens het EICPC congres.

Tijdens het Jaarcongres Public Controlling op 16 mei 2019 in Utrecht verzorgde Leo Bisschop, oprichter van de Handhavingsacademie Nederland, een workshop over de toepassingsmogelijkheden van nudging bij public controlling. Op het congres, onder auspiciën van de beroepsvereniging Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC), stond gedragsbeïnvloeding en besluitvorming in publiek maatschappelijke organisaties centraal.

Leo Bisschop geeft een workshop

Vanuit wetenschappelijke inzichten en de praktijkervaring wordt onderzocht welke gedragsbeïnvloedingen een rol spelen bij organisaties die met publiek geld worden gefinancierd. Naast het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten gaat het ook over ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en organisaties van goede doelen. Allemaal organisaties die op één of andere manier een maatschappelijke functie zonder primair winstoogmerk hebben. De doelgroep van het congres zijn controllers, auditors, accountants en verder iedereen die zich met het congresonderwerp bij genoemde organisaties bezighoudt.

Handhaving is gedragsbeïnvloeding

Tijdens de workshop legde Leo Bisschop uit wat nudging inhoudt en hoe dit in praktijk wordt toegepast in de handhaving strategieën van organisaties. ‘Handhaving is gedragsbeïnvloeding’ volgens Bisschop. Dit is ook het centrale uitgangspunt van de opleidingen die de Handhavingsacademie Nederland ontwikkelt. Nudging gaat over het deel van de communicatie met de doelgroep dat onbewust wordt meegeven. Omdat een groot deel van de individuele besluitvorming op onbewust niveau plaatsvindt en dus ook invloed heeft op de collectieve besluitvorming binnen een organisatie, is het onbewuste dus een belangrijke ‘gesprekspartner’ als je gedragsverandering wil realiseren.

Lees ook: Wat maakt nudging zo succesvol? – Nudging als strategie voor gedragsbeïnvloeding

Voor iedereen die aan de slag wil met effectieve gedragsbeïnvloeding was dit een interessante workshop waarin Leo Bisschop in een interactieve sessie handvatten gaf voor de dagelijkse praktijk. Hij is daarbij ingegaan op de vraag hoe je je gesprekspartner(s) motiveert om de juiste interne controlemechanismen te ontwikkelen en na te leven. Daarbij is het van belang te ontdekken welke communicatiestijl daarvoor het meest geschikt is en inzicht te krijgen in de wijze waarop (naleef)gedrag tot stand komt en hoe je dat gedrag kunt beïnvloeden.