Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Waarnemingsposities bij toezicht en handhaving in praktijk

Waarnemingsposities bij toezicht en handhaving in praktijk

Robert Belger over communiceren vanuit verschillende perspectieven

Robert Belger is als NLP-coach een autoriteit op het gebied van intermenselijke communicatie. Daarnaast werkte hij jarenlang in het taakveld van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Daarmee slaat hij een brug tussen inhoudelijk vakgebied en communicatieve vaardigheden. ‘Veel mensen denken dat het bij communiceren om het zenden van een boodschap gaat. Daarmee missen zij minimaal de helft van het verhaal. Wat zij zenden, wordt aan de andere kant van het gesprek ontvangen. Wie ontvangt jouw boodschap? Met welke achtergrond? In welke situatie?’

Voor de Handhavingsacademie Nederland (HHA) verzorgt Robert in het najaar van 2021 een aantal smaakmakende trainingen, die zijn gericht op alle specialisten die werkzaam zijn in de context van VTH. ‘We zetten in op vaardigheden die leiden naar verbindend onderhandelen. Wie wil dat zijn medewerkers in staat zijn om zich in te leven in het perspectief van degenen met wie ze in gesprek zijn kan ik vertellen: “Dít de manier om hen daarin wegwijs te maken”.’

NLP is een methodiek voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. NLP wordt daarom steeds vaker in allerlei beroepen en omgevingen toegepast.

Respect

In een eerdere blog – Handhaaf vanuit respect, niet vanwege respect – stelt Robert: ‘Onze doelgroepen zijn op vaktechnisch gebied gepokt en gemazeld. Vanuit mijn jarenlange praktijkervaring zie ik dat er op het gebied van houding en gedrag, overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden een wereld te winnen valt.’ Hij zoomt in deze blog in op een vaak onderschatte succesfactor in effectief communiceren: ‘Heb oog voor elkaars perspectief – daarmee begint het!’

Balans

‘Ik steek maar direct van wal. We kennen allemaal wel mensen die totaal op zichzelf gericht zijn. Of mensen die heel erg met een ander bezig zijn. Of mensen die liever wat achterover leunen en wat minder betrokken lijken. We lopen ze in ons dagelijks leven allemaal tegen het lijf. Spreek ik over het VTH-taakveld, dan hebben deze professionals een boodschap uit te dragen. Die richt zich op het gemeenschappelijk belang van een goede balans tussen menselijke bedrijvigheid en de (milieu)kwaliteit van onze leefomgeving. Hoe zorg je er voor dat die boodschap goed landt? Hoe verplaats je je als VTH-er in het perspectief van – zeg maar – de autosloper, de agrariër of de KAM-coördinator van een industriële inrichting? Hoe kan dat helpen bij het bereiken van je gespreksdoel? Daar gaat deze leergang over. Het kernwoord luidt: Balans!’

Perspectief

‘De balans waar ik het over heb, staat of valt met de mate waarin je je kunt verplaatsen in je gesprekspartner, zonder zelf aan duidelijkheid in te boeten. Ofwel: hoe ga je om met geven van ruimte en het nemen van ruimte? Hoe ga je om met aan jezelf denken of aan andere mensen denken? En, tot welk type mens behoor je zelf: ben jij op jezelf gericht, op de ander gericht of liever achterover leunend? We noemen dit waarnemingsposities en we hebben hier allemaal een voorkeurspositie in. Het is spannend – en niet zelden een openbaring – om te ervaren wat er gebeurt als je die positie eens aanpast, om te zien wat het jou en de mensen met wie je communiceert oplevert. In onze trainingen die gericht zijn op gedragsvaardigheden leer je precies hoe je hier in de praktijk mee om kunt gaan. Met het doel flexibeler en vanuit verbinding te communiceren. In dat kader is een mooie uitspraak van NLP-ontwikkelaar Robert Dilts:
“Flexibility comes from having multiple choices, wisdom comes from having multiple perspectives.’’’

Waarnemingsposities

‘In onze trainingen vormt werken met de waarnemingsposities een vast onderdeel. Tijdens de training wordt het de cursisten duidelijk welke posities dat zijn en wat je er mee kunt. We gaan ermee oefenen en – wat ik beloof – ook de achteroverleuner komt aan bod, daar is namelijk niets negatiefs aan. Iedereen heeft immers zijn eigen stijl, zijn eigen voorkeur.

In praktische opdrachten doen we allereerst een stapje achteruit en worden we waarnemer van wat er in een gesprek gebeurt. De rest geef ik hier niet weg. Ik zou zeggen: schuif aan en beweeg mee!’

Tweedaagse training Verbindend onderhandelen

Locatie: Utrecht
Startdatum: 9 of 23 november 2021

In de tweedaagse training Verbindend onderhandelen leer je door middel van de Harvard-methode op een gestructureerde manier samen tot besluiten te komen. Deze effectieve manier van onderhandelen richt zich op het gezamenlijk en in goede harmonie bedenken van oplossingen. Zo behoud je de relatie en boek je resultaten waar je mee thuis kan komen!

Tags: