Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Handhaaf vanuit respect, niet vanwege respect

Handhaaf vanuit respect, niet vanwege respect

NLP-trainer Robert Belger over de nieuwe trainingen van de Handhavingsacademie Nederland

Voor de nazomer van 2021 heeft Bisschop + Partners in samenwerking met de Handhavingsacademie Nederland drie meerdaagse trainingen in de planning. ‘Elk ervan richten wij op een specifieke doelgroep binnen het werkveld van vergunningverlening, toezicht en handhaving,’ meldt Robert Belger. ‘Vooral vakspecifieke gedragsvaardigheden komen aan de orde, toegespitst op het handelen van toezichthouders, (senior) medewerkers met een coördinerende rol en juristen en juridische medewerkers.’ Robert ontwikkelt de trainingen samen met Leo Bisschop.

Veranderde tijd

‘Onze doelgroepen zijn op vaktechnisch gebied gepokt en gemazeld. Vanuit mijn jarenlange praktijkervaring zie ik dat er op het gebied van houding en gedrag, overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden nog een wereld te winnen valt. Het bevorderen van naleefgedrag is eerder een kwestie van meedenken en het hebben van enig inzicht in gedragspsychologie dan van opleggen. In deze veranderde tijd straal je met een uniform of een autoritaire ik-heb-gelijk-houding niet vanzelfsprekend gezag meer uit. Mensen zijn mondig en tuk op regie. Benader mensen als zodanig. Handhaaf vanuit respect, niet vanwege respect.’

Eén gedachte

De Handhavingsacademie Nederland is een zelfstandig onderdeel van Bisschop + Partners. Kennisdeling en kennisborging zitten in het DNA van ons bedrijf. In onze ondernemingsprincipes staat het volgende:

  • De uitdagingen van onze opdrachtgevers staan centraal.
  • Wij zetten onze ervaring en kennis in voor het stimuleren van innoverende oplossingen voor bestaande knelpunten.

Leo Bisschop: ‘Met deze principes als uitgangspunt staat in onze adviserende en uitvoerende werkzaamheden de goede en duurzame balans tussen leefomgeving en economische bedrijvigheid centraal. Elk menselijk handelen in die leefomgeving heeft een impact. Wij weten dat. Onze cursisten weten dat. Maar hoe zit het met de mensen die op gebrekkig naleefgedrag aangesproken moeten worden? Hoe overtuig je die op zodanige wijze dat ze vanuit intrinsieke motivatie het gewenste gedrag gaan vertonen? Hoe onderhandel je effectief? En hoe zorg je ervoor dat je geen werkstress oploopt? Voor juristen, die minder face-to-face contact hebben met overtreders richten we ons vooral op het meekrijgen en overtuigen van collega’s als het gaat om het juiste toepassen van handhavingsinstrumentarium.’

Drie trainingen

De eerste doelgroep van de trainingen betreft toezichthouders. De boodschap: beter naleefgedrag bereik je door effectieve communicatie, met méér overtuigingskracht en betere onderhandelingsvaardigheden. De stip aan de horizon is: ‘handhaving zonder handhaven!’. Een nadere kennismaking met de grondbeginselen van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) vormt onderdeel van deze training.

De tweede doelgroep bestaat uit de senior medewerkers met coördinerende taken die op basis van informeel leiderschap collega’s in het werkveld ‘aansturen’. Hoe breng je de doelen waarvoor je als team gesteld staat helder over? Hoe informeel kan leiderschap zijn zonder minder effectief op resultaat aan te sturen? De boodschap: informeel leiderschap kun je leren. De stip aan de horizon is: leidinggeven op basis van persoonlijke kracht.

De derde doelgroep behelst de juristen in het VTH vakgebied. De boodschap: het is mogelijk om toezichthouders in een vroegtijdig stadium meer oog te laten hebben voor juridische aspecten. En hoe werk je hun waardering voor juridische adviezen in de hand? De stip aan de horizon is: de jurist is aangescherpt door kennis te nemen van de belevingswereld van de toezichthouders en handhavers.

Nu al deelnemen

Wij bieden de trainingen aan in de vorm van een tweetrapsraket. Op korte termijn starten we met het theoretische gedeelte. Dat kan desgewenst op afstand – zoals dat ons in deze periode van corona past. De modules van de training die fysieke aanwezigheid vergen, volgen dan in het najaar, ervan uit gaande dat de seinen in onze samenleving dan weer op groen staan. Zo combineren we het beste van twee werelden!

Praktisch

Is uw interesse gewekt? Wilt u uw medewerkers aanmelden of wellicht zelf aan een van de trainingen deelnemen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0299 75 02 68
Of email via contact@handhavingsacademie.info