Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Hoe leidt u een veranderingsproces binnen uw organisatie?

Hoe leidt u een veranderingsproces binnen uw organisatie?

Leo Bisschop

Een veranderingsproces binnen uw organisatie

Iedere organisatie krijgt vroeg of laat met een veranderingsproces te maken. De noodzaak hiervoor kan gelegen zijn in een uitbreiding, efficiëntiemanagement, profilering, etc. Soms is het dus noodzakelijk veranderingsprocessen door te voeren, om aangepast te zijn aan de immer veranderende noden van zowel de doelstellingen van de organisatie als uw personeel.

Maar waar moet u als organisatie precies op letten bij het in gang zetten van een veranderingsproces?

Goede voorbereiding, het halve werk

Een veranderingsproces doorvoeren betekent vooral een gedegen voorbereiding. Het is onnodig te zeggen dat processen die veranderingen teweeg brengen, niet altijd positief worden beoordeeld en ontvangen door de medewerkers van uw organisatie.

Voorts kunt u er voor zorgen dat het veranderingsproces de relatie met de buitenwereld niet in het gedrang brengt. Een organisatie die een zekere naam en faam heeft opgebouwd zal dit vertrouwen willen handhaven, ongeacht het veranderingsproces.

Anticiperen is activeren

Het is dus absoluut geen overbodige luxe om alle scenario’s die een veranderingsproces teweeg kan brengen, in te calculeren. Op die manier kunt u als organisatie op tijd ingrijpen wanneer de veranderingsprocessen hun doel voorbijschieten en alles onomkeerbaar ontspoort. Ook al lijkt in eerste instantie iedereen bereidwillig met het veranderingsproces mee te gaan, dit kan in de praktijk soms anders uitpakken.

Een goede tip is om een draaiboek in elkaar te zetten waarin u als organisatie anticipeert op elk mogelijk scenario.

Veranderingsproces: noodzakelijk en inspirerend

Werken is samenwerken. Of de organisatie nu veel of weinig personeel heeft: u moet uw personeel absoluut betrekken bij alle veranderingsprocessen die in gang worden gezet. Op die manier wordt de vertrouwensband verstevigd en zal er meer begrip zijn voor de beslissingen.

Per slot van rekening gaat het om het welzijn van uw organisatie. Als u als organisatie laat zien dat uw grootse kapitaal uw medewerkers zijn, kunnen veranderingsprocessen naast noodzakelijk, ook nog eens inspirerend voor uw personeel zijn.

Veranderingsprocessen bieden ook kansen voor u als organisatie en uw personeel

De cruciale rol van de manager

De rol van de manager is bij het ingang zetten van een veranderingsproces cruciaal. Met een duidelijke en doordachte communicatie over de redenen voor het veranderingsproces kan nagenoeg iedere barrière worden weggenomen. Brainstormsessies met het personeel, een ideeënbus, actieve participatie, enzovoorts: al deze initiatieven zorgen er voor dat het veranderingsproces voor het personeel geen ‘wij tegen zij’ verhaal wordt, maar een ‘samen staan we sterk’ verhaal.

Het belang van het individu

In een organisatie waar ieder individu het gevoel heeft dat er met hem of haar rekening gehouden wordt, zal er een dynamische, prettige werksfeer zijn. Veranderingsprocessen, ongeacht het doel, moeten deze sfeer bestendigen en het liefst nog vergroten.

Zelfs als er minder goed nieuws is voor sommige personeelsleden, kan er, mits de juiste aanpak, toch een positieve wending aan worden gegeven. Het is daarom belangrijk om de rol van de individuele werknemer in uw organisatie vanuit zijn of haar perspectief te laten zien. Vanuit deze invalshoek wordt deze rol dan in het veranderingsproces duidelijk en logisch.

Tot slot

Veel mensen zijn bang voor veranderingen. Alles wordt overhoop gegooid, de dagelijkse rituelen vallen weg, onzekerheid slaat toe. Met een goede voorbereiding en een luisterend oor voor de noden van de werknemers, kan iedere tegenstand worden opgevangen op een manier die vertrouwen en betrokkenheid oproept.

Veranderingsprocessen hoeven geen berg te zijn waartegen opgekeken wordt, u mag ze zien als middelen om de top juist te bereiken!

Wilt u als manager meer weten over het opzetten en begeleiden van een veranderingsproces?
Lees meer over de invulling van onze trainingen die wij geven op dit gebied.

Lees meer over de training Veranderen