Ga naar de inhoud
Home » Trainingen » Samen Werken in verschillende handhavingsculturen

Samen Werken in verschillende handhavingsculturen

Waarom een training Samen Werken?

Door de geest van ‘meer samenwerken’, bijvoorbeeld tussen gemeentelijke boa’s en politie of tussen verschillende omgevingsdienten worden soms andere eisen gesteld aan constructief samen werken en communicatie. Speciaal voor die situaties hebben wij de training Samen Werken ontwikkeld. Een driedaagse training met een hoog rendement voor de organisatie én de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De training is zeer geschikt om samenwerkings- of veranderspanningen te voorkomen, weg te nemen of de ontwikkeling van de samenwerking zélf te versnellen.

Maatwerk

Bij de ‘in company‘ trainingen is het mogelijk om ook gedetailleerde zaken aan te pakken, bijvoorbeeld in de vorm van aanpassing van bedrijfsprocessen, procedures en instructies. Ook kan de duur van deze trainingen worden aangepast aan de specifieke situatie.

Inhoud van de training samen werken

Deze training benadrukt dat verandering en samenwerking kansen biedt om oude ergernissen op te ruimen en inbreng te hebben in de kwaliteit van het werk en de bevrediging die dat met zich meebrengt. Daarvoor is het nodig dat de cursisten inzicht krijgen in hun eigen communicatiestijl, overtuigingen, beperkingen en kernkwaliteiten.

De inhoud wordt door cursisten zeer op prijs gesteld en ook als ontspannend, leuk én effectief ervaren.

In hoofdlijn ziet die inhoud er als volgt uit:

  • Theorie en oefeningen waardoor de cursist zich meer bewust wordt van het effect van zijn/haar communicatie, gedrag, kwaliteiten en irritaties.
  • Theorie, handreikingen en oefeningen op basis waarvan de cursist inzicht krijgt in de eigen invloed op een prettige, professionele werkomgeving.
  • Het in beeld brengen, analyseren en wegnemen van ergernissen
  • Het oefenen met de verworven inzichten en technieken in casussen.
  • Optioneel: het testen van de bestaande of nieuwe procedures en het evalueren ervan in het kader van de nieuwverworven inzichten.

De trainers

Wij hechten zeer aan de inzet van trainers die zélf ervaring hebben in het werkveld én wij stellen hoge eisen aan het trainersniveau. Alle trainers zijn professionele trainers en goed in staat een koppeling te leggen tussen de basistheorie en de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Meer weten over de training Samen Werken?