Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Hoe gaat een handhaver om met verwarde personen?

Hoe gaat een handhaver om met verwarde personen?

Eva Janssen

Het aantal incidenten met verwarde personen is de laatste tijd sterk toegenomen. De politie luidde begin dit jaar de noodklok omdat ook de ernst van de incidenten toegenomen is. De bezuinigingen in geestelijke gezondheidszorg zijn mede oorzaak van deze stijging. Er worden minder verwarde personen opgevangen die vervolgens in de samenleving terecht komen. Zij zorgen door hun gedrag niet alleen voor overlast, maar kunnen ook een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.

Wilt u meer leren over de omgang met verwarde personen? Bekijk dan ook onze training Gedragsvaardigheden voor BOA’s

Bekijk training

Handhaven blijkt niet eenvoudig

Door deze stijging zijn handhavers meer tijd kwijt aan verwarde personen, deels omdat het vaak complexe gevallen betreft, die veel afstemming met andere organisaties vergen. Daarnaast is het in veel gevallen moeilijk te bepalen hoe je als handhaver het beste kunt handelen. Het kan gaan om een student die de openbare orde verstoort, omdat hij onder invloed is bijvoorbeeld, maar ook om een dementerend persoon die de weg kwijt is. Het lijkt erop dat handhavers zelf moeten oordelen in een specifieke situatie of er sprake is van een verward persoon en hoe daar tegen opgetreden moet worden.

Zoektocht naar de meest effectieve benadering

In eerste instantie is het vaak lastig in te schatten hoe iemand gaat reageren. Iemand die in zichzelf mompelt en zo nu en dan wat roept, lijkt op dat moment geen groot gevaar te vormen voor zichzelf of de omgeving. Dit kan echter makkelijk omslaan bij de benadering van die persoon. Het lastige is dat politie en toezichthouders vaak niet kunnen weten wat in elke situatie de meest effectieve benadering is. Reden genoeg voor de Nationale Politie om te pleiten voor meer inzet vanuit de zorg, maar voor nu lijkt de juiste aanpak van verwarde personen nog een zoektocht. Veel toezichthouders en politieagenten bevinden zich vaak in lastige situaties, waarbij zij moeten handelen vanuit hun eigen inzicht en emotie.

Wat kun je als toezichthouder zelf al doen?

Er zijn trainingen en cursussen die je handvatten geven om de kans op de meest effectieve benadering van verwarde personen te vergroten. Zo verzorgt de Handhavingsacademie Nederland speciale maatwerktrainingen voor het omgaan met verward gedrag.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden van trainingen op maat te bespreken.

Contact