Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Wat is WhatsApp buurtpreventie en wat kan het voor mij betekenen?

Wat is WhatsApp buurtpreventie en wat kan het voor mij betekenen?

Eva van Florestein

WhatsApp Buurtpreventie

“Het aantal woninginbraken is vorig jaar voor het vijfde jaar op rij toegenomen. Niet meer dan circa 10 procent van de inbraken wordt opgelost” kopt het Reformatorisch Dagblad op 20 maart 2013. Een toename van het aantal woninginbraken gaat gepaard met een toename van het aantal slachtoffers, en dat is problematisch. Slachtoffers van woninginbraak lijden niet alleen onder materiële schade maar ook onder immateriële schade. Uit literatuuronderzoek blijkt dat gevoelens van boosheid, onveiligheid, angst en onzekerheid veel voorkomen bij slachtoffers.

De Rijksoverheid wil het aantal woninginbraken verder terugdringen. Dit wordt onder meer gedaan door meer aandacht te vestigen op het voorkomen van woninginbraken. Er worden verschillende campagnes uitgevoerd zoals ‘Maak het ze niet makkelijk’ of de campagneweek ‘Witte voetjes’.

Gelegenheidstheorie

De gelegenheidstheorie – een onderdeel van de rationele-keuzetheorie – gaat uit van het principe ‘de gelegenheid maakt de dief’. Het stelt dat criminaliteit ontstaat op het moment dat een gemotiveerde dader, een potentieel doelwit en de afwezigheid van bewaking samenkomen. Cohen en Felson (1979) omschrijven dit als volgt: “Most criminal acts require convergence in space and time of likely offenders, suitable targets and the absence of capable guardians against crime”. Volgens de rationele keuze theorie wegen criminelen de kosten en baten tegen elkaar op. De pakkans van woninginbraken is laag en de opbrengst kan hoog zijn. Met een potentieel doelwit wordt de winst of in dit geval ‘de buit’ bedoelt. Onder bewaking valt het surveilleren door agenten, aanwezigheid van camera’s en sociale controle.

Wat kan ik doen?

Vanuit de gelegenheidstheorie zijn interventiemaatregelen zowel gericht op het verminderen van slachtofferschap als op het verminderen van daderschap. Maar naast de interventies van de overheid, gemeentes of steden kan je meer controle en beveiliging in een buurt creëren door meer focus te leggen op burgertoezicht. Dit kan bijvoorbeeld door buurtbewoners te attenderen om lid te worden van een WhatsApp Buurtpreventie groep. Het doel van burgertoezicht is om potentiële daders af te schikken en zo onder andere woninginbraak te voorkomen. Zowel in ‘achterstandswijken’ als in ‘gegoede buurten’ zijn deze doelstellingen hetzelfde. Echter, in ‘probleemwijken’ is de problematiek waarmee burgers in de rol van toezichthouder mee te maken krijgen een stuk ingewikkelder. Om deze reden zie je dat burgertoezicht vaker plaats vindt in de ‘gegoede buurten’.

Wabp.nl

De website Wabp.nl is in juni 2015 opgericht en ondertussen zijn er al 6600 groepen bij de organisatie aangesloten. Wabp staat voor WhatsApp Buurtpreventie. Een wabp groep is een WhatsApp groep waar buren elkaar snel op de hoogte kunnen houden van alarmerende situaties, zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt. De website stelt dat WhatsApp Buurtpreventie bij verschillende gemeenten al bewezen heeft dat de criminaliteit afnam met 50%. Herkenbaarheid, het laten zien dat een buurt een WhatsApp Buurtpreventiegroep heeft, is een grote succesfactor in het terugbrengen van deze criminaliteit. Dit kan gedaan worden met stickers, posters en borden. Naast het vergroten van het gevoel van veiligheid is het ook bevorderlijk voor de samenhang binnen een wijk. Of deze cijfers volledig kloppen en of de daling komt door de WhatsApp groepen dat is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, maar het laat in ieder geval een daling zien.

Om deze positieve resultaten en de daling van criminaliteit door te zetten is het van groot belang dat de WhatsApp Buurtpreventiegroepen worden gestimuleerd, zeker in probleemwijken. Als wijkagent of BOA kan je hier een belangrijke rol in spelen. Dus neem een kijkje op de website en laten we met z’n allen de buurt veiliger maken!