Ga naar de inhoud
Home » Trainingen » Training Project- en procesmanagement VTH programma’s

Training Project- en procesmanagement VTH programma’s

Deze driedaagse training project- en procesmanagement is bestemd voor iedereen die op effectieve wijze sturing wil geven aan VTH projecten of processen.

De opgedane kennis kan aan het begin van een proces worden toegepast maar ook later in het proces. Bijvoorbeeld bij

  • accepteren van verandering
  • herijking prioriteiten
  • versnellen van professionalisering
  • verbeteren of opzetten van samenwerking met interne of externe partijen

De versnelling wordt gerealiseerd door de gedeelde belangen en waarden te vinden die voldoende krachtig zijn om tot de gewenste resultaten te komen. Effectieve communicatie en het begrijpen van de wensen en belangen van andere partijen/individuen zijn daarbij belangrijk.

Inhoud van de training project- en procesmanagement VTH programma’s

De inhoud is toegesneden op de samenstelling van de groep. Aan de orde komen doorgaans:

  • Basisvaardigheden voor effectieve communicatie
  • Onderscheid tussen project- en procesmanagement
  • Herkennen van processen en kritische succesfactoren daarin
  • Welke acties zijn dan effectief
  • Inspelen op belangen en waarden
  • Communicatie en (respectvolle) onderhandeling

Werkwijze

De training wordt verzorgd door twee trainers die in een samenspel essentiële kennis naar voren brengen. Tijdens de training wordt ook gewerkt met persoonlijke inbreng van de deelnemers. De trainingen die door ons worden verzorgd zijn zo opgebouwd dat nieuwe inzichten en kennis op vanzelfsprekende wijze worden verworven. Leren gaat effectiever indien de geboden stof/techniek herkenbaar en toepasbaar is in de praktijk. Wij hechten daarom zeer aan de inzet van trainers die zelf praktische ervaring hebben met het VTH werkveld.

Wil je meer weten over de training Project- en procesmanagement?