Ga naar de inhoud
Home » Trainingen » Communiceren met Impact voor VTH’ers

Communiceren met Impact voor VTH’ers

Klaar voor onze kernrol bij de komende Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet zal invloed hebben op de rolverdeling en de wijze waarop betrokken partijen met elkaar omgaan. Vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en boa’s acteren straks meer vanuit overleg, met lokale waarden en met omgevingsplannen als vertrekpunt. Van hen wordt verwacht dat ze hun rol meer oppakken vanuit gelijkwaardigheid en minder vanuit autoriteit.

De tiendaagse training Communiceren met Impact maakt je bewust van je positie als VTH-professional, je drijfveren en wat je uitstraalt. Je leert hoe dit bewustzijn leidt tot effectievere communicatie en daarmee een beter overleg dat onze leefomgeving ten goede komt.

Training Communiceren met Impact voor VTH’ers

10 dagen, € 3.092- exclusief BTW per persoon

Plaats en datum nog niet bekend

Meer weten? Neem contact met ons op

Waarom deze tiendaagse training?

Communicatie met burgers en bedrijven stelt in onze mondige samenleving hoge eisen aan onze communicatieve vaardigheden. Als vertegenwoordiger van een organisatie ben je het visitekaartje, en dus wordt een servicegerichte, integere en geloofwaardige attitude van je verwacht. Tegelijk is het vaak het doel een gedragsverandering teweeg te brengen bij de gesprekspartner of het bedrijf waar contact mee is. Kortom, er wordt van VTH-ers nogal wat gevraagd.

Deze training is ontwikkeld voor VTH-professionals die:

 • beter willen communiceren om meer te bereiken;
 • meer inzicht willen hebben in zichzelf en in anderen;
 • beter en duurzamer contact willen met anderen;
 • meer grip willen hebben op hun gedrag en emoties;
 • gemakkelijker hun doelen willen bereiken; 
 • meer ontspanning, controle en energie willen ervaren in de complexe werkomgeving waarin ze functioneren.

Inhoud van de training

De leergang is geschikt voor VTH-professionals met de nodige vakkennis en ervaring, die zichzelf en hun interactie met betrokken partijen kritisch durven te beschouwen. De leergang duurt tien dagen en bestaat uit vier blokken.

Blok 1: De basisprincipes van communicatie

Hierin gaan we aan de slag met hoe je naar jezelf kijkt en hoe het bij jou van binnen werkt. Het leeuwendeel van jouw gedrag wordt gestuurd door pijn vermijden en/of plezier bereiken. Het doen en laten van jouw gesprekspartner wordt eveneens door dat principe aangestuurd. Die wil geen extra kosten maken, die wil succesvol ondernemen en daardoor is er vaak minder oog voor de leefomgeving. Hij/zij zet de hakken in het zand bij autoritair gedrag. Als toezichthouder hoef je niet alles goed te keuren maar kun je wel tot een beter begrip en daarmee een effectiever handelen komen.

Blok 2: De achtergronden van succesvolle interactie en communicatie

We plaatsen de diverse communicatiemodellen voor het voetlicht. Je gaat aan de slag met scherpzinnig waarnemen – verbaal en non-verbaal – en het interpreteren van die waarnemingen. Hoe realiseer je nu optimale communicatie tussen jou en je gesprekspartner?

Blok 3: Persoonlijk leiderschap

Je leert vanuit persoonlijk leiderschap af te stemmen op je gesprekspartner en het te bereiken doel. Je gaat de kracht van overtuigingen en waarden zien. Wat zijn de belangen van de ondernemer en hoe krijg je hem vanuit daar mee in wat er nodig is?

Blok 4: Overtuigingen transformeren

We ontmaskeren gemeenplaatsen en duiden de valkuilen – vaak ontstaan uit jouw voorgeschiedenis – die effectief communiceren in de weg zitten. Je ervaart dat je afscheid kunt nemen van overtuigingen/veronderstellingen die je niet verder helpen en hoe je het ontstane gat kunt vullen met overtuigingen die je wél helpen; dat noemen we transformatie. Ter afsluiting van dit traject voeren we met iedereen een afsluitend gesprek.

Wat levert deze training jou op?

 • Je krijgt diepgaand inzicht in ‘waarom je doet wat je doet, in de manier hoe je op anderen reageert en in hoe je met jezelf communiceert’.
 • Je leert hoe je je communicatie met anderen kunt verbeteren.
 • Je wordt goed in het luisteren naar- en ‘lezen’ van anderen.
 • Je kunt effectiever aansluiten bij- en contact maken met anderen.
 • Je wordt je bewust van hoe jouw waarden en overtuigingen je dagelijks gedrag en communicatie aansturen.
 • Je wordt flexibeler, congruenter en krachtiger in je gedrag en communicatie.
 • Je gaat meer vertrouwen op je onbewuste en je intuïtie.
 • Je ontwikkelt een scherper waarnemingsvermogen, zowel naar jezelf als naar anderen toe.
 • Je leert om je emoties te beheersen en jouw eigen gedachten te sturen.

De trainers

Wij hechten zeer aan de inzet van trainers die zélf ervaring hebben in het vakgebied en op het vlak van dienstverlening. Daarnaast stellen wij hoge eisen aan het trainersniveau. Gedurende deze leergang werken wij met twee professionele trainers die goed in staat zijn een koppeling te leggen tussen de basistheorie en jouw dagelijkse praktijk. Zij kennen elkaar door en door, vullen elkaar uitstekend aan en staan garant voor goede sfeer, aandacht en een veilige leeromgeving.

Certificaat training Communiceren met Impact

Na afloop van de training wordt een certificaat uitgereikt. Met het certificaat heeft de cursist toegang tot het Linkedin platform van ex-cursisten waar met regelmaat aanvullende artikelen op het gebied van effectieve communicatie worden geplaatst en besproken.

Praktische informatie

Kosten

De kosten voor de tiendaagse training, inclusief opleidingsmateriaal en catering, zijn: € 3.092,- per persoon (exclusief BTW).

Plaats en datum nog niet bekend

Aanmelden voor de training