Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Het festival seizoen; wat is uw ervaring als boa?

Het festival seizoen; wat is uw ervaring als boa?

Eva van Florestein

Het festival seizoen staat weer voor de deur. Voor veel mensen is dit een periode van dansen, sjansen, eten, drinken en plezier maken. Natuurlijk heeft dit ook een keerzijde; wat vinden de buurtbewoners van deze outdoor festivals en hoe is het voor de BOA’s om in contact te zijn met deze feestgangers? Waarschijnlijk zijn dit vragen waar de meeste festivalgangers niet vaak bij stil staan.

In 2015 had men keuze uit 837 festivals, een stijging met 4,5% vergeleken met het jaar daarvoor. De genres zijn ontelbaar; jazztechnohousereggaeton en ga zo maar door. Uit de branchecijfers kunst- en cultuurfestivals opgesteld door de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en – Festivals (VNPF) blijkt dat de Nederlandse festivals in 2015 zo’n 23 miljoen bezoekers tellen. Elk jaar zet EM-Cultuur alle ‘festivalfacts’ op een rijtje, hier kan je nog meer feiten lezen, bijvoorbeeld dat in de provincie Noord-Holland de meeste festivals plaatsvinden.

Nadelen festivals

Naast alle leuke kanten brengen de festivals ook wat nadelen met zich mee. Een nadeel voor de consument is bijvoorbeeld dat met de stijging van het aanbod ook de toegangsprijs van festivals en concerten de aflopen jaren fors gestegen zijn. De Correspondent legt uit hoe dit komt.

Uit het aantal rechtszaken en klachten die worden ingediend tegen festivals blijkt dat buurtbewoners alles behalve lovend zijn. Buurtbewoners zijn boos over de verkeershinder, geluidsoverlast en (mogelijke) schade aan de locatie en vechten de vergunning van festivals aan. Het grootste deel van de zaken en klachten zijn niet tegen de festivals zelf, maar tegen de gemeenten die onzorgvuldig zouden zijn in het verlenen van vergunningen. De meest voorkomende klachten gaan over geluidsoverlast. Om deze reden huren festivals gespecialiseerde bureaus in die ervoor zorgen dat de festivals zich houden aan de verplichte geluidnormen.

Niet intentionele criminaliteit

Grote festivals of evenementen kunnen soms honderd duizenden mensen trekken. Niet alle aanwezigen zijn daar enkel om te feesten, er zitten altijd mensen tussen die kwaad in de zin hebben. Dit kan opzettelijk zijn zoals mensen die uit zijn op diefstal of verkoop van drugs. Vaak vinden er ook lichte vormen van criminaliteit plaats die veelal niet intentioneel zijn zoals openbare dronkenschap, wildplassen, vernieling en geweldgebruik. Van der Wal en Kop (2014) laten zien dat de aanhoudingen die tijdens festivals en feesten worden verricht niet spectaculair hoog zijn wanneer ze afgezet worden tegen de hoge bezoekersaantallen. Bovendien is er een dalende trend te zien in de pak- en strafkans; voor het seizoen 2013 is het aantal aanhoudingen in veel gevallen lager dan de voorgaande jaren. Wil je meer weten over de opsporing binnen festivals, download dan hier het boek ‘Opsporing bij evenementen’ van Ronald van der Wal en Nicolien Kop.

Festival handhaving

Wanneer de festivals afgelopen zijn, zijn er vaak nog andere plekken waar men naar toe gaat. Dit betekent dat een groot deel van de bezoekers– vaak onder invloed van drank en drugs – zich verplaatst naar de stad, een ‘afterparty’ of naar andere uitgaansgelegenheden. Wij zijn benieuwd naar uw aanpak van festivals en de nazorg hiervan. Waar heeft u goede ervaringen mee en wat kan beter?