Ga naar de inhoud
Home » Blogs » De BOA en jeugdgroepen: handhaver of luisterend oor?

De BOA en jeugdgroepen: handhaver of luisterend oor?

Eva Janssen

Hoe ga je als BOA om met hangjongeren of overlast, veroorzaakt door jeugdgroepen? Wat werkt bij de aanpak van problematische jeugdgroepen en waar komt bepaald gedrag vandaan? In deze blog ga ik in op de achterliggende oorzaak van gedrag en de rol die een BOA kan vervullen bij de aanpak van problematische jeugdgroepen.

Groepsgevoel en groepsdruk

Jeugdgroepen bestaan overal en zijn van alle tijden. Vooral pubers hebben de behoefte bij een groep te horen en ergens deel van te zijn. In normale situaties is hier niets mis mee en hoort dit bij het opgroeien en de ontwikkeling. Een aparte categorie is de problematische jeugdgroep.

In eerder verschenen artikelen is ingegaan op de drie jeugdgroepen die worden onderscheiden door Beke, van Wijk en Ferwerda, namelijk; hinderlijke jeugdgroepenoverlast gevende jeugdgroepen en criminele jeugdgroepen.

Binnen een groep stimuleert jeugd elkaar veelal in bepaald gedrag. Bij de problematische jeugdgroepen leidt dit vaak tot hinderlijk gedrag zoals vernielingen, verstoring van de openbare orde en in sommige gevallen crimineel gedrag zoals diefstal.

Het probleem is vaak dat jeugd elkaar binnen een groep aanmoedigt. Daaruit ontstaat de neiging om steeds een stapje verder te gaan en meer ‘durven’ door de steun van een groep. Ook willen jongeren zich vaak bewijzen binnen een groep, of voelen de druk om dat te moeten doen. Bij de aanpak van deze problematische jeugdgroepen speelt de BOA vaak een grotere rol dan wordt verwacht.

Wilt u meer weten over jeugdgroepen? Bekijk ook onze training Gedragsvaardigheden voor BOA’s

Bekijk training

Waar komt bepaald gedrag vandaan?

Om te beginnen is het niet altijd zo dat bepaald negatief gedrag een achterliggende oorzaak heeft, maar in de meeste gevallen is dat wel zo. Problemen thuis kunnen enorme invloed hebben op een puber. Op deze leeftijd is het omgaan met bepaalde problemen een lastige kwestie. Ze zijn vol in ontwikkeling en leren juist in deze jaren wie ze zelf zijn. Daarnaast zijn pubers over het algemeen veel makkelijker te beïnvloeden dan volwassenen. Als er thuis weinig aandacht is, kan een jongere op allerlei manieren toch op zoek gaan naar aandacht. Want ook negatieve aandacht is aandacht.

Belangrijk is dan ook om altijd in gedachten te houden dat je als buitenstaander niet weet wat er speelt in het leven van de jongere. Dit betekent natuurlijk niet dat alles geoorloofd is, maar bewust blijven van bovengenoemde draagt eerder bij aan het opbouwen van een goed contact en oplossingen voor problemen.

Groepsdynamiek: wie heeft welke rol binnen de groep?

Als BOA is het belangrijk om goed te observeren. Ten eerste kan daarmee snel geconcludeerd worden welke rol de verschillende groepsleden vervullen. Bijna elke groep heeft een ‘leider’ en bij overlastgevende jeugdgroepen is dat meestal degene met de meeste invloed. Het in kaart brengen van de groepsdynamiek helpt vaak bij de aanpak van de overlast die wordt veroorzaakt door een groep. Hoe benader je de verschillende personen en bij wie ligt prioriteit.

De aanpak van een jeugdgroep is natuurlijk afhankelijk van de ernst in overlast en dergelijke. Bij ernstige overlast is handhaving prioriteit, maar contact opbouwen met individuen uit een groep blijft een belangrijk aspect om tot een duurzame oplossing te komen.

De jeugdboa

Voor de aanpak van problematische jeugd, bestaat de jeugdboa. De naam zegt het al; deze BOA onderscheidt zich van de reguliere handhaver door zich specifiek te richten op jeugd. De jeugdboa is gespecialiseerd in het in kaart brengen en vastleggen van de groepsdynamische processen van problematische jeugdgroepen. Hiervoor is een instrument ontwikkeld; het PlusMinMee-model.

Daarnaast is de jeugdboa specifiek opgeleid in het contact leggen met jeugdige personen en waar mogelijk voeren ze hulpverlenende en preventieve taken uit. De jeugdboa is beter in staat een vertrouwensband op te bouwen met jongeren. Het opbouwen van een band is van groot belang om inzicht te krijgen in de achtergrond en mogelijke problematiek die speelt in het leven van een jongere. De informatie maakt het voor overige betrokkenen, zoals hulpverlenende instanties, gemeenten en handhaving makkelijker om tot een plan van aanpak te komen.

Wilt u meer weten over de jeugdboa of de aanpak van problematische jeugdgroepen? Neem gerust contact op voor meer informatie over onze maatwerktrainingen.

Interessant? Bekijk dan ook onze training Gedragsvaardigheden voor BOA’s

Bekijk training