Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Big Data: big opportunities or big nonsense

Big Data: big opportunities or big nonsense

Eva van Florestein

In het digitale tijdperk zijn er steeds meer mogelijkheden om informatie uit verschillende bronnen te koppelen. Informatie gestuurd handhaven (IGH) vindt steeds meer plaats. Informatie gestuurd handhaven kan handhaving van de wet- en regelgeving efficiënter en effectiever maken door de koppeling van digitaal beschikbare informatie. In deze blog gaan we in op big data. Biedt dit grote mogelijkheden op het gebied van handhaving?

Voorbeeld van Informatie Gestuurd Handhaven

De voor- en nadelen van IGH hebben we al eerder beschreven. Een kort voorbeeld van IGH is de inzet van het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) door de nationale politie. CAS voorspelt waar en wanneer misdrijven als straatroof en inbraak plaatsvinden. Hierdoor werkt de politie gerichter en meer informatie gestuurd, wat kan leiden tot minder criminaliteit.

Wat is Big Data?

Big Data is het fenomeen van steeds groter en complexer wordende hoeveelheden digitale gegevens. Deze gegevens groeien voortdurend en nemen exponentieel in omvang toe. Er zijn extreem sterke processors nodig om dit te verwerken. Bij het gebruik van Big Data ligt de nadruk vaak op een data-driven benadering: er wordt gekeken naar wat de data vertelt.

Het gebruik van Big Data binnen de opsporing

Geautomatiseerde data-analyse oftewel datamining (op Big Data) wordt door de politie al enige tijd als opsporingsmiddel ingezet. Het eerdergenoemde CAS is een voorbeeld van Big Data-toepassingen die in de VS en de in de UK al langere tijd gebruikt worden.

Voor- en nadelen van Big Data

Er zitten zowel voor- als nadelen aan de inzet van Big Data. De grote hoeveelheid aan digitaal beschikbare data zorgen ervoor dat strafrechtelijke relevantie informatie zichtbaar wordt en criminaliteit daardoor eerder opgespoord kan worden.

De keerzijde is dat de privacy van burgers vaak in het geding komt. Zo worden, vaak zonder wezenlijke aanleiding, de (financiële) gegevens van veel onschuldige burgers door de overheid bekeken en geanalyseerd.

De omstandigheden om datamining en zelfs Big Data datamining in te zetten, worden voor de politie en OM ook steeds gunstiger aangezien zij samenwerkingsverbanden aangaan met andere overheidsorganen. Bij dit soort overheidsorganen zoals het UWV en de Belastingdienst kunnen zij bruikbare informatie opvragen.

Het gebruik van Big Data binnen de handhaving

Waar de handhaving vroeger ad hoc ingericht was, gaat het nu veel meer om proactief en risicogericht handhaven. Big Data kan hieraan bijdragen. Zo wordt Big Data steeds vaker voor ‘openbare orde vraagstukken’ gebruikt. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de handhaving in grote steden, stadswijken, publieke ruimtes of evenementen. De data die gebruikt wordt is daarbij voornamelijk afkomstig van databases van de (lokale) overheid, mobiele telefoons van burgers en ‘slimme’ apparaten.

Een voorbeeld waar Big Data wordt inzet binnen de handhaving is in de gemeente Eindhoven, hier wordt Big Data gebruikt om de veiligheid in het uitgaansgebied Stratumseind te verbeteren. Realtime-data-analyses van grote aantallen slimme camera’s worden combineert met gegevens van sociale media zoals Facebook en Twitter.

IGH workshop

In een workshop van een dag geeft de Handhavingsacademie Nederland een nieuwe kijk op informatie gestuurd handhaven. IGH zonder zwaar opgetuigde ICT-systemen en zonder discussies over privacy.

Het gaat er vooral om dat per type overtreding de betreffende groep overtreders wordt gekarakteriseerd. Op basis van de sturing achter het ongewenste gedrag wordt een instrument gekozen dat het gedrag maximaal ombuigt naar gewenst gedrag. Een combinatie dus van gedragswetenschappen en doelgroepenonderzoek.